Dünya tarihinde hiç bir gün yok ki; bireylerin devletler ve bir grup özel şirket tarafından bugünkü kadar takip altında tutulduğu görülmüş olsun. Belki bugünden bakıldığında içinde bulunduğumuz durum normal görülebilir keza bu hal yıllar içinde adım adım gelişti ve öylesine kanıksandı ki tartışmaya nereden başlanırsa şaşkınlıkla karşılanıyor. Her seferinde bireylerin aleyhine ama örgütlü güçlerin keyfine gelişen bu süreç nihayetinde günümüzdeki noktaya kadar geldi. Gelinen noktada artık her soruna sunulan ilk çözüm bir çeşit takip veya kayıt sistemi oluyor.